Obchody 30-lecia powstania Uniwersytetu Szczecińskiego

W związku z trwającymi w tym roku obchodami 30-lecia istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego prezentujemy Państwu wybór dokumentów prezentujący chociaż wycinek drogi jaką należało pokonać by powstała nasza Alma Mater.

Galeria dokumentów, którą Państwu przedstawiamy podzielona została na 3 serie. Pierwsza z nich Stanowiska prezentuje poparcie jakie otrzymał pomysł utworzenia uniwersytetu w Szczecinie od instytucji nauki i kultury zarówno w samym Szczecinie jak i w Polsce. Druga seria Koncepcje i posiedzenia ukazuje powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego niejako od kuchni. Mamy tu do czynienia z komisjami i ich działalnością, która doprowadziła do wykrystalizowania się koncepcji przyszłej uczelni.
Ostatnia seria Inauguracja ilustruje plan pierwszej inauguracji oraz zawiera przemówienia zaproszonych gości.

Wszystkie dokumenty pochodzą ze zbiorów własnych Archiwum Unwersytetu Szczecińskiego oraz z Archiwum Państwowego w Szczecinie, w którym przechowywany jest zespół Ośrodek Informacji Naukowej i Postępu Naukowo-Technicznego „INTORG” w Szczecinie (sygnatury: 62; 64; 66; 69; 72; 85).

Mamy nadzieję, że niniejsze dokumenty przybliżą zainteresowanym chociaż małym stopniu historię powstawania Uniwersytetu Szczecińskiego, a być może zachęcą do jej zgłębienia.

Stanowiska

Koncepcje i Posiedzenia

Inaguracja

Skip to content