Radę Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2020-2024 tworzą:

Piotr Frąckowiak – dyrektor Archiwum US, przewodniczący
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor US
Andrzej Jabłoński – Archiwum Państwowe w Szczecinie
prof. dr hab. Radosław Gaziński – przedstawiciel Instytutu Historycznego US
dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US – przedstawicielka Instytutu Historycznego US
Mariola Brodniewicz – przedstawicielka Archiwum US, wybrana przez ogólne zebranie pracowników Archiwum US.

Do zadań Rady Archiwalnej należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Archiwum;
2) występowanie do rektora z wnioskiem o odwołanie dyrektora Archiwum;
3) inicjowanie kierunków działania i rozwoju Archiwum;
4) dokonywanie ocen działalności Archiwum;
5) opiniowanie przygotowanych przez dyrektora planów pracy Archiwum;
6) opiniowanie przygotowanych przez dyrektora sprawozdań z pracy Archiwum;
7) opiniowanie zmian w regulaminie Archiwum;
8) czuwanie nad rozwojem kadry Archiwum;
9) występowanie do organów Uniwersytetu z inicjatywą podjęcia określonych działań związanych z funkcjonowaniem Archiwum.

Skip to content