Poniżej znajdą Państwo listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

 • Jakie sprawy mogę załatwić w Archiwum US?

  W Archiwum US można załatwić następujące sprawy:
  –    zaświadczenie o stanie studiów
  –    zaświadczenie do celów emertalno-rentowych
  –    karta przebiegu studiów
  –    potwierdzenie zaliczenia wybranych przedmiotów /do 5 pozycji/
  –    zaświadczenie o średniej ocen ze studiów
  –    wydawanie uwierzytelnionych kserokopii
  –    opisy przedmiotów – sylabusy
  –    w przypadku kwerend archiwalnych nie wymienionych powyżej wyszukiwanie dokumentów i sporządzanie odpowiedniego dokumentu – 15 zł za 1 godzinę pracy oraz za każde rozpoczęte 1/2 godziny pracy;
  –    odbiór świadectwa, dyplomu, indeksu – bezpłatne po uprzednim rozliczeniu się z karty obiegowej i zobowiązań wobec Uczelni;
  –    udostępnianie zasobu – bezpłatne.

 • Czy mogę załatwić swoją sprawę korespondencyjnie, czy muszę przychodzić osobiście?

  Istnieje możliwość wysłania wniosku o załatwienie konkretnej sprawy poprzez operatora pocztowego lub platformę EPUAP (skrzynka Uniwersytetu Szczecińskiego). Należy przesłać do Nas wniosek na formularzu, który znajduje się w zakładce Dokumenty i zaświadczenia. Nie trzeba zgłaszać się do Nas osobiście. UWAGA! Zgłoszenia telefoniczne nie są brane pod uwagę. Zawsze należy zgłosić sprawę pisemnie.

 • Jak wygląda procedura załatwiania spraw?

  Tak naprawdę zależy to od sprawy, którą chcemy załatwić. Najczęściej jednak w przypadku płatnych kwerend rozpoczynamy pracę po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia oraz potwierdzenia z księgowości wpłynięcia wymaganej kwoty na nasze konto bankowe (załączenie dowodu wpłaty przez Państwa w emailu znaczenie przyspiesza postępowanie). W momencie przygotowania danego dokumentu wysyłamy go pocztą na wskazany adres lub jeżeli Państwo sobie życzą można odebrać dokument osobiście. W tym drugim przypadku warto zostawić w zgłoszeniu numer telefonu, żebyśmy mogli Państwa poinformować, że dokument jest gotowy do odbioru.

 • Czy ktoś w moim imieniu może załatwić za mnie sprawę w Archiwum US?

  Istnieje taka możliwość, jeśli osoba wskazana do załatwienia sprawy posiada upoważnienie notarialne lub w przypadku upoważnienia takiej osoby przez zainteresowanego, pisemnie w obecności pracownika US.

 • Czy przeprowadzane w Archiwum kwerendy są płatne?

  Przeprowadzane w Archiwum US kwerendy są płatne.  Cennik usług znajduje się na stronie internetowej Archiwum w zakładce Dokumenty i zaświadczenia

 • Czy mogę odebrać w Archiwum swoje dokumenty?

  Tak, jeśli posiadamy dokumenty, które można odebrać. Najlepiej zadzwonić lub napisać do nas email w celu potwierdzenia posiadania przez nas Państwa teczki.

 • Czy mogę uzyskać kserokopię lub skan swoich dokumentów?

  Tak, koszt wykonania kserokopii/skanu poświadczonej z oryginałem strony dokumentu wynosi 2zł.

 • Czy istnieje możliwość wysyłki dokumentów za granicę?

  Wszelkie kwerendy archiwalne wysyłane są zarówno na terenie Polski jak i poza nią listami poleconymi, których koszt wysyłki pokrywa Uniwersytet Szczeciński. Istnieje możliwość wysyłki poprzez firmę kurierską, ale koszt i formalności takiej usługi pokrywa zainteresowany.

 • Czy zaświadczenia lub karty przebiegu studiów wystawiane są w językach obcych?

  Nie, wszelkiego rodzaju zaświadczenia i inne dokumenty wystawiane są w języku polskim, który jest językiem urzędowym w Polsce. Istnieje możliwość, na życzenie zainteresowanego, wysyłki dokumentu pod wskazany adres tłumacza przysięgłego.

 • Jak wysłać podanie przez Epuap?

  Platforma Epuap jest darmowym narzędziem służącym do załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Istnieje możliwość złożenia wniosku do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego poprzez tę platformę co znacznie przyspiesza cały proces załatwienia Państwa sprawy. W systemie należy posiadać profil, który można założyć również bez wychodzenia z domu.

  W celu przesłania podania o sporządzenie lub wydanie dokumentów poprzez platformę Epuap należy wejść na stronę internetową Uniwersytetu Szczecińskiego https://usz.edu.pl/ i na jej górze kliknąć w zakładkę Epuap.

  Zostaniemy przekierowani na stronę platformy Epuap, na której należy zalogować się do systemu poprzez bank, profil zaufany lub aplikację mObywatel.

Skip to content