Poniżej znajdują się normatywy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim.

Normatywy obowiązujące

Instrukcja kancelaryjna:

Instrukcja kancelaryjna

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednolity rzeczowy wykaz akt:

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego:

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum US

Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego:

Regulamin organizacyjny

Normatywy obowiązujące w latach 2020-2021

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Normatywy obowiązujące w latach 2018-2019:

Instrukcja kancelaryjna:

Instrukcja kancelaryjna

Zał. nr 1 formularz spisu spraw.doc

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego:

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

Zał. nr 1 opis teczki.doc

Zał. nr 2 spis zdawczo-odbiorczy.doc

Zał. nr 3 Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych.doc

Zał. nr 4 karta udostępnienia.doc

Zał. nr 5 Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.doc

Zał. nr 6 Spis dokumentacji niearchiwalnej.doc

Zał. nr 7 Protokół zaginięcia.doc

Zał. nr 8 Wniosek o udostępnienia akt.doc

Regulamin Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego:

Regulamin Archiwum US

Zał. nr 1 Metryczka.doc

Normatywy obowiązujące w latach 2013-2018:

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Szczecińskiego:

Instrukcja kancelaryjna.doc

Zał. nr 1 formularz spisu spraw.doc

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązująca w latach:

Instrukcja archiwalna.docx

Zał. nr 1 opis teczki.doc

Zał. nr 2 spis zdawczo-odbiorczy.doc

Zał. nr 3 Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych.doc

Zał. nr 4 karta udostępnienia.doc

Zał. nr 5 Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.doc

Zał. nr 6 Spis dokumentacji niearchiwalnej.doc

Zał. nr 7 Protokół zaginięcia.doc

Zał. nr 8 Wniosek o udostępnienia akt.doc

 

Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Uniwersytetu Szczecińskiego:

/wprowadzony zarządzeniem nr 70/2014 Rektora US z dnia 22.10.2014 r./

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Regulamin Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego:

Regulamin Archiwum.pdf

Zał. nr 1 Metryczka.doc

Normatywy obowiązujące w latach 2002-2013:

Normatywy 2002-2013

Skip to content